01.09.2022
Отличник на Випуск 2022 на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“
Знание, старание и стремеж за развитие – това са само част от суперлативите, които на прѝма вѝста могат да характеризират отличника на Випуск 2022 на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ – Стефан Димитров Мирчев. Той би бил повод за гордост на всеки родител, но и всяка компания би се гордяла да е част от екипа и.
Стефан е стипендиант на „Параходство БМФ“ АД. Зад гърба си има вече два стажантски рейса. Първият на кораб „Руен“ с гл.механик Георги Желев, вторият на кораб „Плана“ с гл.механик Валентин Стойков. Получените отлични характеристики допълват картината на неговите възможности и потенциал.
Инж. Стефан Мирчев е роден през 1999 г. в гр. Бургас. През 2018 г. завършва математическа гимназия в родния си град и през същата година постъпва в морската алма-матер, където през настоящата 2022 г. завършва с пълно отличие (6,00) курса на обучение по специалност „Корабни машини и механизми“.
Снимката от материала не е подбрана случайно. В унисон с всичко постигнато до този момент, пътят на Стефан несъмнено води към върховете на професията. Искрено му го желаем.