Вакантни позиции

"Параходство Български Морски Флот" АД търси спeциалисти за следните длъжности:

  СТАРШИ КОМАНДЕН СЪСТАВ:

*с включена атрактивна Бонус система.

*Срок на договора: 3 +/- 1 месец.


 • Капитан
 • Старши пом. Капитан
 • Главен механик
 • Втори механик
 • Ел. механик

  МЛАДШИ КОМАНДЕН СЪСТАВ:

*Срок на договора: 4 +/- 1 месец.


 • Втори помощник - капитан
 • Трети помощник - капитан
 • Трети Механик

  ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ СЪСТАВ:

*Срок на договора – 5+/-1 мес.


 • Боцман
 • Корабен Рулеви
 • Корабен Моторист
 • Моряк / Фитер
 • Корабен Готвач
 • Моряк / Камериер

Предимства

 
 • 3 месечни договори за офицерски състав (управленско ниво); 4 месечни договори за офицерски състав (оперативно ниво), 5 месечни - за изп. състав;
 • Индивидуален трудов договор;
 • Социално и здравно осигуряване в съответствие с Българското данъчно законодателство;
 • Възможности за бързо кариерно развитие както на офицери, така и на изпълнителския състав; 
 • Сигурност и комфорт в компания, която разширява и обновява флота си с нови кораби, дори във време на криза;  
 • Близък контакт с мениджмънта, гъвкавост и обратна връзка;


Нива на заплащане, конкурентни на предлаганите от чужди работодатели.

Документи за кандидатстване

Свидетелство за плавателен стаж / копие /.

Информация
Телефони за връзка
Палубни офицери: +359 52 683 433 / +359887395360
Машинни офицери: +359 52 683 741 / +359876942721
Изпълнителски състав: машинна и палубна команда: +359 52 683 434 / +359877609914
e-mail: crew@navbul.com; crew@bulnav-manning.com