Плавателен състав
manning

Направление Плавателен състав на „Параходство БМФ” АД е създаденo и се развива  професионално още в далечната 1889г.

В основните му дейности се включват процесите по набиране на офицерски и изпълнителски състав, организиране смени на екипажи, развитие на кадетска програма и програми за квалификация и обучение на екипажите, стремеж за непрекъснато подобряване условията на труд и живот на борда на нашите корабите съгласно изискванията на пазара. Вярваме, че успехът се предопределя от високо квалифицирани и мотивирани специалисти както на борда, така и в офиса.

Нашият Плавателен състав е изграден от морски специалисти със значителен опит и практика в морска среда. Освен това, нашите моряци редовно полагат курсове за квалификация и преквалификация спрямо изискванията на Изпълнителна Агенция” Морска Администрация”, за да бъде удостоверена тяхната квалификация и сертификати.

Благодарение на непрестанния растеж на нашата флотилия, ние непрекъснато търсим квалифицирани и амбициозни морски специалисти желаещи да станат част от нашия Плавателен състав. Нашите инспектори-консултанти имат знанията и опита, за да помогнат за тяхното успешно кариерно развитие в морската индустрия с Параходство "Български Морски Флот" АД.