Покупко - продажба на кораби
sale and purchase department

Отдел "Покупко-продажба на кораби" е динамичен и енергичен екип включващ в себе си специалисти с богат опит и широко мислене, винаги съобразено с новите тенденции в пазара на корабоплаването, и особено в пазарите на корабите "втора ръка" и кораби за рециклиране. Нашите специалисти участват в договаряне продажби на кораби "втора ръка" и кораби предназначени за рециклиране, предимно собственост на Параходство БМФ

тел.: +359 52 683 131
e-mail: snp@navbul.com; manager.snp@navbul.com

Продажби на кораби "втора ръка"

Отделът изпълнява широк спектър от дейности, от предлагането на кораба за продажба на конкретни потенциални купувачи до финалния етап на физическото му предаване на новите собственици.

Покупка на кораби

Отделът е ключов фактор в непрекъснатия стремеж на Параходство БМФ за подновяване на своя флот с цел развитие и постигане на все по-високи резултати в бизнеса.

Продажби на кораби за рециклиране

Отделът също така проявява активност и поддържа връзка с авторитетни контрагенти на основните световни пазари за рециклиране на кораби.