Navbul.com > Home
Нашите кораби
Безопасност и качество
Параходство БМФ притежава валиден Сертификат за Одобрение на Системата си за Управление на Качеството (ISO 9001) и Управление на Околната Среда (ISO 14001). Всички кораби на дружеството отговарят на SOLAS и MARPOL стандартите и притежават валидни Свидетелства за управление на безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване на замърсяването (SMCs), както и Международни свидетелства за сигурност (ISSCs).
RINA ISO 9001       RINA ISO 14001
Контакти

Параходство БМФ, бул. "Приморски" №1,
9000 Varna, Bulgaria

(+359 52) 633 100
(+359 52) 633 033
office@navbul.com