Navbul.com > Home > Slavyanka
Slavyanka
Bulk Carrier
2023
32209 МТ
Malta
9937309
DNV
3 x SWL 35
10.50 M
189.98 М
23.70 M
20848 / 11046
6 / 6
40941.55 M3
21228 MT