НАПРАВЛЕНИЕ "ЧАРТЪРИНГ"
chartering department
Направление "Чартъринг" на Параходство БМФ извършва следните дейности:

 • Рекламира и позиционира на световния фрахтов пазар транспортната дейност на кораби собственост на и / или управлявани и оперирани от БМФ, контактувайки с подбрани партньори.
 • Подготвя и циркулира всекидневния позиционен лист на Компанията с кораби, имащи готовност за превоз на подходящи товари.
 • Търси товари и договаря най-изгодните условия за корабите от всекидневния позиционен лист.
 • Преговаря за наем на кораби от пазара, когато има нужда да покрие позиция по някой от дългосрочните договори на БМФ. Взема решения за срочността на договарянето на кораб на Тайм-чартър.
 • Одобрява и осъвременява списъка на панелните брокери на БМФ.
 • Изследва и анализира ситуацията на пазара, следи новините в корабоплаването, като индекси, докладвани фрахтовки, важни събития и развития в сектора.
 • Планира и контролира изпълнението на основната чартъринг стратегия във връзка с приходите от оперирането на корабите на БМФ.
 • Анализира крайните резултати по договорите за превоз.
 • Контролира наличието на оригинални чартъри от страна на всички контрагенти.
 • Осигурява и насърчава постоянното обучение на своите служители.
 • Участва в срещи с наематели, брокери и др. Взема дейно участие в конференции свързани с корабоплаването.

Направление "Чартъринг" се състои от 7 души във Варна и работи в тясно сътрудничество с брокерския офис на БМФ в Хамбург NMB Deutschland и Balkan & Black Sea Shipping Co.Ltd в Лондон. В направлението работят високо квалифицирани и образовани специалисти с богат опит и практика в експлоатация на кораби, водене на преговори и чартиране на трампови и линейни кораби. Вие ще контактувате с един Fellow и трима Members of the Institute of Chartered Shipbrokers, London, които са готови да отговорят на всички Ваши въпроси и да Ви предложат най-удачното логистично решение за Вашия превоз по море .
Направление Чартъринг е пряко подчинено на Директор Дирекция Търговска Експлоатация и работи в тясно сътрудничество с оперативния и технически ръководители на флота.