Стажантска / Стипендиантска програма

Стажантска програма

Стажантската програма на "Параходство БМФ" АД разкрива възможност, младите хора да бъдат сериозно подкрепени в началото на професионалното им развитие давайки им шанс за израстване и усъвършенстване в професията, при гарантиран отличен социален статус.

Основна цел на програмата е да даде възможност на студенти между 20 и 33 години,
да стартират кариера на високо мотивирани и квалифицирани морски специалисти,
които да издигат авторитета на "Параходство БМФ" АД.

За реализиране на програмата, Дружеството, в тясно сътрудничество с доверен менингов агент, осъществява подбор на стажанти за корабите оперирани от "Параходство БМФ" АД, завършили 3-ти курс студенти от специалностите "Корабоводене", "Корабни Машини и механизми" и "Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба".
След придобиване на първа морска правоспособност участниците в програмата ще имат възможност да продължат професионалното си развитие на корабите оперирани от "Параходство БМФ" - АД.


Желаещите да се включат в стажантската програма могат да подават заявление в Центъра за професионално обучение на „Параходство БМФ” АД.


Необходими документи:

 1. Заявление за участие в стажантска програма;
 2. Уверение или Диплома от ВУЗ.

Документи се приемат всеки работен ден от 15:00ч. до 17:00ч.


Стипендиантска програма

Стипендиантската програма на "Параходство БМФ" АД гарантира отлични възможности за натрупване на знания и умения в курса на обучение на участниците, в съчетание с финансово стимулиране съобразно постигнатите резултати и последваща реализация по специалността. Водещ критерий при формиране размера на стипендията е постигнатият успех в курса на обучение.

Програмата е насочена съм студенти първи и втори курс от специалност "Корабни машини и механизми" в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" при редовна и задочна форма на обучение.


Необходими документи:

 1. Заявление за участие в стипендиантска програма;
 2. Диплома от завършено средно образование;
 3. Уверение от ВУЗ за текущ курс на обучение и успех на кандидата.Допълнителна информация можете да получите в:
Булнав менинг ЕООД
Бул. Приморски 1
гр.Варна 9000

Тел: +359 52 683 433
e-mail: crew@bulnav-manning.com

Програма за кариерно развитие

Параходство Български Морски Флот обявява програма за кариерно развитие на лица желаещи да надградят образованието си, като придобият подходяща правоспособност по една от специалностите.

 • Корабоводене - морско;
 • Корабни машини и механизми;
 • Електрообзавеждане на кораба.

Изискванията към кандидатите са, да са морски лица на възраст между 20 и 40 години, притежаващи правоспособност за „Корабен рулеви“ или „Корабен моторист“.

Програмата включва:

 • Придобиване на трета степен на професионална квалификация по съответната специалност;
 • Осигуряване на възможност за придобиване на необходимия стаж, в съответствие с изискванията на Наредба 6 за компетентност на морските лица в Република България;
 • Промоциране за вахтен помощник капитан, вахтен механик или електромеханик на корабите оперирани от компанията, в съответствие с придобитата правоспособност.


Повече информация може да се получи в офиса на „Параходство БМФ“ АД
гр.Варна 9000
Бул. Приморски 1

Тел: +359 52 683 256; 0887358486
e-mail: training@navbul.com