23.10.2017
Параходство „Български морски флот“ – АД потвърди строителството на още два 45 000-тонни бълкера

На 12 октомри 2017 г. Параходство „Български морски флот“ (Navigation Maritime Bulgare) потвърди строителството на още два модерни и високоефективни 45 000-тонни бълкери от последно поколение Bluetech 45, които са развитие на успешния проект Bluetech 42. Сделката е продължение на сключения вече договор през м. юли т.г. с една от трите най-големи корабостроителници в Китай за строителството на 4+2 нови кораба с товароподемност (DWT) от 45 000 тона. С това е направена още една уверена крачка напред в реализирането на предначертанието към средата на 2020 г. Параходство БМФ-АД (Navibulgar) да разполага със собствен тонаж от над 1.5 млн. тона, при средна възраст на флота под 7 години. Амбицията на ръководството на компанията е да утвърждава като един от водещите корабособственици в сектора на т. нар. „Handy size” кораби за насипни товари в Европа.


Пресцентър на Параходство БМФ АД