Център за професионално обучение

Център за професионално обучение към "Параходство БМФ" провежда следните курсове за специална и допълнителна подготовка:

 • "Корабоводене с използване на електронни карти"/ ECDIS; 600 лв.
  (В цената на курса е включен обяд за курсистите.)
 • "Управление на ресурсите и екипна работа на мостика"/"Bridge Team and Resource Management"; 600 лв.
  (В цената на курса е включен обяд за курсистите.)
 • "Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни двигатели”/”Monitoring and operation of main and auxiliary machinery and associated control systems; 670 лв.
  (В цената на курса е включен обяд за курсистите.)
 • "Управление на ресурсите и екипна работа в машинното отделение"/"Engine Team and Resource Management"; 640 лв.
  (В цената на курса е включен обяд за курсистите.)
 • "Техническо обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта"/ "Operation and Maintenance of Power Systems in Excess of 1000 volts"; 780 лв.
  (В цената на курса е включен обяд за курсистите.)
При записване на втори курс (изискващ тренажор) отстъпка 10 % от цената на курса.

 • "Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, рискови и вредни товари" / HAZMAT; 240 лв.
 • "Познания по опазване на околната среда" / "Marine Environmental Awareness". 80 лв.
 • "Компетентност на морски лица изпълняващи задължения свързани със сигурността на кораба." / "Proficiency for seafarers with designated security duties." 140 лв.
 • "Подготвотелен курс за управленско ниво за механици" / "Preparatory course for engineers - management level" 710 лв.
 • "Транзитно преминаване на турски проливи" / "Transit passing of Turkish straits"


За записване и повече информация:
Център за професионално обучение към "Параходство БМФ" АД
Бул. "Приморски" 1
гр.Варна 9000

офис 123,
Тел.: +359 52 683256
e-mail: training@navbul.com