Navbul.com > Home
Безопасност и качество
ПАРАХОДСТВОТО® притежава валиден Сертификат за Одобрение на Системата си за Управление на Качеството (ISO 9001) и Управление на Околната Среда (ISO 14001). Флотът на дружеството се състои от над 20 съда - собствени и оперирани, повечето от които за насипни товари от типа Handy и Handymax. Всички кораби отговарят на SOLAS и MARPOL стандартите за безопасност, сигурност и опазване на околната среда и притежават валидни Свидетелства за управление на безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване на замърсяването (SMCs), съгласно Кодекса ISM, както и Международни свидетелства за сигурност (ISSCs), съгласно Кодекса ISPS.
   RINA ISO 9001       RINA ISO 14001
Контакти

Параходство БМФ, бул. "Приморски" №1,
9000 Varna, Bulgaria

(+359 52) 633 100
(+359 52) 633 033
office@navbul.com