Стажантска програма

Стажантската програма на "Параходство БМФ" АД разкрива възможност, младите хора да бъдат сериозно подкрепени в началото на професионалното им развитие давайки им шанс за израстване и усъвършенстване в професията, при гарантиран отличен социален статус.

Основна цел на програмата е да даде възможност на студенти между 20 и 33 години,
да стартират кариера на високо мотивирани и квалифицирани морски специалисти,
които да издигат авторитета на "Параходство БМФ" АД.

За реализиране на програмата, Дружеството, в тясно сътрудничество с доверен менингов агент, осъществява подбор на стажанти за корабите оперирани от "Параходство БМФ" АД, завършили 3-ти курс студенти от специалностите "Корабоводене", "Корабни Машини и механизми" и "Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба".
След придобиване на първа морска правоспособност участниците в програмата ще имат възможност да продължат професионалното си развитие на корабите оперирани от "Параходство БМФ" - АД.


Желаещите да се включат в стажантската програма могат да подават заявление в Центъра за професионално обучение на „Параходство БМФ” АД.


Необходими документи:

  1. Заявление за участие в стажантска програма;
  2. Уверение / Диплома от ВУЗ;
  3. Свидетелство за съдимост.

Документи се приемат от 02.10.2017 до 01.12.2017, всеки работен ден от 15:00 ч. до 17:00 ч.


Допълнителна информация можете да получите в:
Център за професионално обучение към "Параходство БМФ" АД
Бул. Приморски 1
гр.Варна 9000

Тел: +359 52 683256
e-mail: training@navbul.com