Стажантска / Стипендиантска програма

Стажантска програма

Стажантската програма на "Параходство БМФ" АД разкрива възможност, младите хора да бъдат сериозно подкрепени в началото на професионалното им развитие давайки им шанс за израстване и усъвършенстване в професията, при гарантиран отличен социален статус.

Основна цел на програмата е да даде възможност на студенти между 20 и 33 години,
да стартират кариера на високо мотивирани и квалифицирани морски специалисти,
които да издигат авторитета на "Параходство БМФ" АД.

За реализиране на програмата, Дружеството, в тясно сътрудничество с доверен менингов агент, осъществява подбор на стажанти за корабите оперирани от "Параходство БМФ" АД, завършили 3-ти курс студенти от специалностите "Корабоводене", "Корабни Машини и механизми" и "Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба".
След придобиване на първа морска правоспособност участниците в програмата ще имат възможност да продължат професионалното си развитие на корабите оперирани от "Параходство БМФ" - АД.


Желаещите да се включат в стажантската програма могат да подават заявление в Центъра за професионално обучение на „Параходство БМФ” АД.


Необходими документи:

  1. Заявление за участие в стажантска програма;
  2. Уверение или Диплома от ВУЗ.

Документи се приемат всеки работен ден от 15:00ч. до 17:00ч.


Стипендиантска програма

Стипендиантската програма на "Параходство БМФ" АД гарантира отлични възможности за натрупване на знания и умения в курса на обучение на участниците, в съчетание с финансово стимулиране съобразно постигнатите резултати и последваща реализация по специалността. Водещ критерий при формиране размера на стипендията е постигнатият успех в курса на обучение.

Програмата е насочена съм студенти първи и втори курс от специалност "Корабни машини и механизми" в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" при редовна и задочна форма на обучение.


Необходими документи:

  1. Заявление за участие в стипендиантска програма;
  2. Диплома от завършено средно образование;
  3. Уверение от ВУЗ за текущ курс на обучение и успех на кандидата.


Допълнителна информация можете да получите в:
Булнав менинг ЕООД
Бул. Приморски 1
гр.Варна 9000

Тел: +359 52 683 433
e-mail: crew@bulnav-manning.com