04.08.2017
Нова зала в сградата на Компанията, в която ще се провежда основен и опреснителен курс „Медицински грижи на борда на кораба“

ЦПО при „Параходство БМФ“ АД откри зала в сградата на Компанията на бул. "Приморски" 1, в която ще се провежда основен и опреснителен курс „Медицински грижи на борда на кораба“. Кабинета е специално оборудван с техника, нагледни материали и мулажи на световни производители на медицинско оборудване и предлага 12 работни места за обучаемите.
Курсът е предназначен да осигури медицинска подготовка на старши помощник капитани и капитани или нa други лица от корабния екипаж, натоварени от корабопритежателя със задължението да осигурят медицинско обслужване на болни и пострадали на кораба лица, докато бъдат поети от квалифицирано медицинско лице.


Записвания и допълнителна информация може да се получи на тел: +359 52 683256 и на електронен адрес : training@navbul.com.