Сервиз на спасителни и противопожарни средства

Станция за освидетелстване на спасителни средства и противопожарно оборудване БМФ Варна, като част от Дирекция „Техническа експлоатация” на Параходство БМФ

В нашата станция ние извършваме обслужване на спасителни плотове повече от 20 години и се гордеем с нашия персонал, който е с дългогодишен професионален опит и и поддържа необходимата висока квалификация чрез редовно обучение в тренировъчните центрове на производителите. Станцията ни е удобно раположена в пристанище Варна Изток и ние сме винаги готови да предоставим на клиентите си подходящо и висококачествено обслужване на продуктите на всеки от споменатите по-долу производители .

Сервизните ни дейности включват, но не се ограничават до следното:

1. Годишна проверка, преглед и освидетелстване на спасителни средства:

1.1 Оторизиран сервиз и представител на производители на търговски и яхтени надувни спасителни плотове:
 • RFD BEAUFORT, Великобритания – еднствена сервизна станция за България,
 • VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT, Дания, - изключителен представител за България,
 • DSB, TVB , Германия,
 • TOYO, Япония

Одобрени от Изпълнителна Агенция „Морска администрация” , Лойд регистър, Германски Лойд

1.2 Надувни спасителни жилетки - VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT

Одобрени от Изпълнителна Агенция „Морска администрация”.

1.3 Термоизолационни костюми
 • VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT, Дания,
 • CREWSAVER , Великобритания,
 • OCEAN SAFETY , Великобритания

Одобрени от Изпълнителна Агенция „Морска администрация”

2. Годишна проверка, преглед и освидетелстване на противопожарно оборудване както следва:
 • проверка на борда на кораба на стационарна СО2 система високо налягане, измерване нивото на бутилките,
 • проверка на борда на кораба на преносими и стационарни пожарогасители,
 • брегови сервиз – хидростатично изпитание на корабни съдове под налягане, пълнене, ремонт,
 • - проверка и инспекция на въздушни дихателни апарати, пълнене на бутилките, ремонт, хидростатично изпитание на съдове под налягане, сертифициран сервиз от производител Faser S.A. – Полша

3. Годишна и петгодишна инспекция на спасителни лодки и техните спускови и освобождаващи устройства, произведени от Jiangyin Neptune Marine Appliance Co., Ltd.

В сътрудничество с първокласни европейски производители ние можем да предложим и доставим в много кратки срокове всички видове спасителни средства и противопожарно оборудване, сертифицирано съгласно последните изисквания на IMO (Международната Морска Организация ), SOLAS (Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море), Европейския Съюз

Продуктовата ни гама включва: спасителни плотове – търговски и яхтени, спасителни жилетки, водолазни костюми, противопожарни костюми, дежурни лодки, пожарогасители, въздушни дихателни апарати и резервни части

Ще се радваме да получим от Вас запитвания за горните услуги и снабдяване в България.


ПАРАХОДСТВО БМФ
Станция за освидетелстване на спасителни средства и противопожарно оборудване БМФ Варна, 9000 Варна, България

тел: +359 52 683 762
факс: +359 52 633 033
e-mail: repair@navbul.com

Нашите дейности/услуги и оторизиране

  Годишна проверка
Оторизиране от производител/ дейности Оторизиране от Морска Администрация
Одобрение от Класификационна организация
image 1 Надуваеми спасителни плотове
image 13 RFD Beaufort Ltd.
TOYO, RFD JAPAN
image 13 Viking- Lifesaving Equipment A/S
image 13 DSB Deutsche Shlauchboot GmbH
Министерство на транспорта,
Изпълнителна Агенция „Морска Администрация"
Лойд Регистър,
Германски Лойд
Спасителни лодки
  Jiangyin Neptune Marine Appliance Co., Ltd
Министерство на транспорта,
Изпълнителна Агенция „Морска Администрация"
image 2 Термоизолационни костюми
image 13 Viking- Lifesaving Equipment A/S
image 13 CREWSAVER
Изпълнителна Агенция „Морска Администрация" Лойд Регистър 
image 3 Надуваеми спасителни жилетки
image 13 Viking- Lifesaving Equipment A/S
Изпълнителна Агенция „Морска Администрация" Германски Лойд, Лойд Регистър
image 4 Преносими пожарогасители Противопожарно оборудване и системи   Bulgarian Register of Shipping,
Германски Лойд, Лойд Регистър
image 5 СО2 системи високо налягане Годишна и двугодишна проверка   Български корабен регистър,
Германски Лойд
image 6 Системи ниско налягане Годишна и двугодишна проверка   Български корабен регистър,
Германски Лойд
image 7 Противопожарно облекло
image 13 Viking- Lifesaving Equipment A/S
  Български корабен регистър, Лойд Регистър
image 8 SCBA
Въздушни дихателни апарати
image 13 Faser S.A. Poland
  Германски Лойд, Лойд Регистър